τείρω

τείρω
Α
κατατρύχω, ταλαιπωρώ, βασανίζω (α. «μιν ἔτειρεν ἔρως», Ησίοδ.
β. «ἀλλά σε γήρας τείρει», Ομ. Ιλ.
γ. «ἕλκει τειρόμενον», Πίνδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. τείρω (< *τερ-) ανάγεται στην απαθή βαθμίδα τής ΙΕ ρίζας *ter- «τρίβω, διατρυπώ» (πρβλ. λατ. tero), η οποία απαντά και ως μονοσύλλαβη τερ και ως δισύλλαβη τερη- (πρβλ. τι-τρώσκω*). Στην ίδια ρίζα ανάγονται και οι τ. τέρην, τέρυς, τέρετρον, τετραίνω, τιτρώσκω, τρίβω, τρύω].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • τείρω — oppress pres subj act 1st sg τείρω oppress pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεῖρον — τείρω oppress pres part act masc voc sg τείρω oppress pres part act neut nom/voc/acc sg τείρω oppress imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) τείρω oppress imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τείρῃ — τείρω oppress pres subj mp 2nd sg τείρω oppress pres ind mp 2nd sg τείρω oppress pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τειρομένων — τείρω oppress pres part mp fem gen pl τείρω oppress pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τειρόμενον — τείρω oppress pres part mp masc acc sg τείρω oppress pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεῖρε — τείρω oppress pres imperat act 2nd sg τείρω oppress imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τείρει — τείρω oppress pres ind mp 2nd sg τείρω oppress pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τείρεο — τείρω oppress pres imperat mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) τείρω oppress imperf ind mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τείροντα — τείρω oppress pres part act neut nom/voc/acc pl τείρω oppress pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τείροντι — τείρω oppress pres part act masc/neut dat sg τείρω oppress pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”